САВЕЗ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Председник Савеза
Лујо Ловрић

Александар Карађорђевић,
краљ СХС - Југославије

Основан после Великог рата Србије у Београду.

Задатак:
Заштита интереса ратних добровољаца учешћем у изради Закона о ратним добровољцима, организација помоћи породицама ратних добровољаца и инвалидима, стручна помоћ органима државе у попису ратних добровољаца и омасовљење организације.

Рад Савеза окупатор забрањује одмах по успостављању окупационог система 1941. године.

Обнову и наставак ове родољубиве организације не дозвољава власт у ФНРЈ по завршетку Другог светског рата.

Одлуком о забрани рада јуна 1947. године држава конфискује сву имовину, а целокупну архиву уништава.

 

 

Адерса:

Савски трг бр. 9/III,

11000 Београд

Телефони:

011/761 07 70

011/761 03 20

Телефон-Фakc:

011/665 84 51

email: srpskiratnidobovoljci@gmail.com