ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ДОБРОВОЉАЧКОГ ПОКРЕТА И ГОДИШЊИЦА ЗНАЧАЈНИХ ЛИЧНОСТИ РАТНОГ ДОБРОВОЉАШТВА

- Настојање Удружења да обележавање јубилеја буде припремљено и реализовано на високом нивоу уз пословнични недостатак финансијских средстава био је опредељујући чинилац, да се јубилеји добровољачког покрета (свечане академије, комеморације) обележавају сваке пете године.

- На обележавању, по правилу, увек су заступљене Српска православна црква, родољубиве организације, представници локалне и републичке власти, образовно – васпитне институције, војска и грађанство.

- Наменски припремљен програм (начелно до 60 минута) подразумева ангажовање драмских и других уметника али и чланова Удружења.

- Информисање шире јавности, гостију и чланова Удружења врши се преко средстава јавног информисања и коришћењем информационе технике.

- Полазећи од чињенице да се Удружење бави истраживањем, а није научна институција, мада међу члановима има историчара, сматрамо да се без шире сарадње, ангажовањем историјских института и појединих научних радника, не би могла сагледати целовита слика добровољачког покрета. Удружење, стога, има добро организовану сарадњу са историјским институцијама, архивима, музејима и катедрама историје са универзитета.

- Посебан значај придајемо сарадњи са научним радницима, тежећи при томе да сарадњом буду обухваћени и историчари локалитета.

- Удружење је до сада, захваљујући овој сарадњи, организовало и успешно реализовало, четири научна скупа, два округла стола и једну научну конференцију са издатим зборницима или тематским бројевима часописа.

 

Адерса:

Савски трг бр. 9/III,

11000 Београд

Телефони:

011/761 07 70

011/761 03 20

Телефон-Фakc:

011/665 84 51

email: srpskiratnidobovoljci@gmail.com