ОБЛИЦИ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈА

1. ПОДИЗАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕН – ОБЕЛЕЖЈА

Полазни ставови:

- У сваком добровољачком насељу у коме постоји организација Удружења пожељно је имати спомен – обележје (споменик, спомен – чесма, спомен – плоча) начелно са именима ратних добровољаца из места оснивања организације и околине, као и решено питање одржавања.

- Подизање и одржавање спомен – обележја начелно се реализује без ангажовања буџетских средстава локалне самоуправе и државе Србије, па су основни извори финансирања: донације, добровољни прилози и остварени приходи организација и добровољни рад.

- Афирмативним радом организације и угледом који се таквим радом стиче у окружењу и код органа власти обезбедити сагласност за именовање једне улице "Добровољачком", а по могућности и трга "Добровољачки".

- У насељима у којима не постоји организација Удружења, а која су ослобађали или бранили ратни добровољци, бригу о спомен – обележјима (дизање, одржавање), називима улица и трговима, ако их има, преузима Секретаријат Удружења.

 

Адерса:

Савски трг бр. 9/III,

11000 Београд

Телефони:

011/761 07 70

011/761 03 20

Телефон-Фakc:

011/665 84 51

email: srpskiratnidobovoljci@gmail.com