НЕГОВАЊЕ ВЕКОВНИХ ТРАДИЦИЈА РАТНОГ ДОБРОВОЉАШТВА ОСНОВНИ ЈЕ И НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ЗАДАТАК УДРУЖЕЊА ЈУЧЕ, ДАНАС И СУТРА

 1. Подизање и одржавање спомен – обележја (споменици – спомен плоче);
 2. Обележавање добровољачких јубилеја;
 3. Сарадња са научним институцијама и научним радницима на прикупљању, обради, архивирању и истраживању историјске грађе о добровољачком покрету;
 4. Припрема, организација и одржавање научних скупова, округлих столова, научних конференција и издавање зборника радова;
 5. Сарадња са СПЦ и родољубивим организацијама у земљи и иностранству на реализацији (обострано значајних) активности;
 6. Издавачка делатност и промоција издања:

  - Едиција "Верници отаџбине"

  - Часопис "Добровољачки гласник"

  - Публикације

  - Израда ТВ филмова.

 7. Историјско – туристичка путовања;
 8. Неговање родољубља

  - Образовно – васпитне установе

  - Шира јавност

  - Организације Удружења.

 

Адерса:

Савски трг бр. 9/III,

11000 Београд

Телефони:

011/761 07 70

011/761 03 20

Телефон-Фakc:

011/665 84 51

email: srpskiratnidobovoljci@gmail.com