НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТА УДРУЖЕЊА

1. СТАЛНИ ЧЛАНОВИ:

Идејна суштина прошлости, садашњости и будућности добровољачког покрета и Удружења;

Статут Удружења ратних добровољаца 1912 – 1918. њихових потомака и поштовалаца;

Правилник Регионалне – Градске и Месне организације;

Упутство о располагању материјално – финансијским средствима;

Упутство о застави;

Правилник о додели признања и награда;

Упутство о прикупљању и додели хуманитарне помоћи;

Правилник о информативно – издавачкој делатности;

Упутство о прикупљању, евиденцији, располагању, чувању и коришћењу архиве, књижног фонда, видеотеке, фототеке и фонотеке;

Дугорочна програмска оријентација Удружења (од скупштине до скупштине);

Основе за сарадњу са родољубивим организацијама.

2. КРАТКОРОЧНА – ГОДИШЊА ДОКУМЕНТА УДРУЖЕЊА:

Програм рада;

Програм издавачке делатности;

Финансијски план;

План набавки;

Елаборат планираних активности.

 

Адерса:

Савски трг бр. 9/III,

11000 Београд

Телефони:

011/761 07 70

011/761 03 20

Телефон-Фakc:

011/665 84 51

email: srpskiratnidobovoljci@gmail.com